മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ഇഡ്ഡലിപാത്രത്തിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്റ്റീമു കേക്ക് | Chocolate steam cake

This is a quick and easy, Sponge cake recipe without using oven and Rice cooker. This may be helpful even…

Continue Reading →

മലയാളിയുടെ ഷിൻകാൻസെൻ (ജാപ്പനീസ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ) യാത്ര | Shinkansen (Japanese Bullet Train)

Shinkansen is the name for Japanese high-speed rail/bullet train. This video gives an overview of Shinkansen ride in Japan. And…

Continue Reading →

നമുക്കു പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ, ജപ്പാനിൽ | (budougari)Grapes picking in Japan

Grapes picking season in Japan is around September to November. It would be a good experience for those who visit…

Continue Reading →

ജപ്പാനിലെ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ | (ringogari)Apple picking in Japan

Apple picking season in Japan is around September to November. It would be a good experience for those who visit…

Continue Reading →

ജപ്പാനിലെ മലയാളി ഓണാഘോഷം | 2019 Malayalee Onam Celebrations in Japan

Onam is the most popular festival for Keralites/Malayalees. All Malayalee communities and families around the globe try to celebrate this…

Continue Reading →

ജപ്പാനിലെ മലയാളി പലചരക്കു കടയും തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയും | Malayalee grocery store & Thalassery dum Biriyani in Japan

This is a journey to meet a person with whom I have been talking for around 9 years over phone,…

Continue Reading →

കാണികൾക്കു ഹരം പകർന്നു ജപ്പാനിലും സാംബ കാർണിവൽ | Samba carnival in Japan

Samba carnival is celebrated in Tokyo, Japan in the last Saturday of August month. This is my 3rd or fourth…

Continue Reading →