ജാപ്പനീസ് ദമ്പതികളുടെ ഹോട്ടൽ ചിറക്കര, കുടലു/ബോട്ടി കറി | Hotel Chirakkara in Japan

Hotel Chirakkara is a South Indian Restaurant run by a Japanese couple who have a long relation with Kerala. Restaurant…

Continue Reading →

ജപ്പാനിലെ മലയാളി ഹോട്ടലിലെ പൊതിച്ചോറ്, പൊറോട്ടേം ബീഫും, മസാല ദോശ, മട്ടൺ ബിരിയാണി | Malayalee hotel in Japan, Pothichoru, Porotta & Beef, Masala Dosa, Mutton Biriyani

Curry Leaves is a South Indian, Malayalee Restaurant which is very close to Tokyo. See their site below:- https://www.curryleaves.jp/ It…

Continue Reading →